Συγγραφέας: Γρηγόριος Ξενόπουλος

​Το «Φάντασμα» ίσως είναι το πιο πρωτότυπο μυθιστόρημά του. Μια πρωτάκουστη ιστορία, που διαδραματίστηκε το ΙΗ΄αιώνα στη Βενετοκρατούμενη Ζάκυνθο, την οποία ο μεγάλος συγγραφέας τη μετέπλασε σε μυθιστόρη